Kronikk, SIF | SIF i motbakke: Glem historie og tradisjon

Table of Contents Henrik Pedersen forlater Strømsgodset: Dette sier parteneKommentarfeltene koker: – Strømsgodset blir aldri


Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste ukene har negative nyhetssaker om Strømsgodset florert både i lokalpressen og nasjonale medier. Rasisme-anklager etterfulgt av spilleropprør og manglende tillit til ledende personer i klubben resulterte i treneravgang og mannefall i administrasjon og styre. Det er ingen tvil om at Drammens stolthet står ovenfor en rekke utfordringer i tiden fremover.

Samtidig gir alle avgangene Strømsgodset en unik mulighet til å bygge opp en ny slagkraftig organisasjon, som kan lede klubben til fremtidig suksess på og utenfor banen.

Veien dit er ikke enkel, men den starter omgående på klubbens kommende ekstraordinære årsmøte. Årsmøtes viktigste oppgave blir å se bort fra egne interesser, nære relasjoner og personlige agendaer. De må glemme gammel historie og tradisjon. Nå må man stå sammen og velge et styre med rett erfaring og kompetanse.

Det store spørsmålet er selvfølgelig hva defineres som rett kompetanse? Jeg mener svaret er åpenbart. Kompetanse må baseres på kunnskap og erfaring med de viktigste oppgaver en fotballklubb står ovenfor;

  • Mediehåndtering: Ikke mange organisasjoner er eksponert for medias oppmerksomhet i like stor grad som en fotballklubb. En rådgiver som kan bistå med å følge opp klubbens mediehåndtering og utarbeide mediestrategi er helt essensielt.
  • Sponsorhåndtering: Alle fotballklubber er avhengig av sponsorerinntekter. Hvordan man inngår samarbeid, følger opp, håndterer og utvikler forholdet til sponsorer, er uvurderlig kunnskap dersom man skal sitte igjen med tilstrekkelig sponsormidler over tid.
  • Juridisk kompetansen:Alle styrer bør han tilgjengelig juridisk kompetanse. Dette gjelder også fotballklubber hvor spillerlogistikk, sponsoravtaler, el. kreverrelevant juridisk kunnskap.
  • Sportslig kompetanse: Det er ikke tilstrekkelig å ha sportslig kompetanse i administrasjonen. Noen må ha kunnskap om og følge opp arbeidet som ligger innenfor sportslig avdeling.
  • Medlemsrepresentant: Enhver fotball klubb bør etterleve klubbens kulturelle arv, og ikke minst ha gode relasjoner til klubbens medlemmer og fans. Derfor må supporterne ha en representant i styret.

Dagens styre består helt sikkert av kompetente mennesker. Spørsmålet Strømsgodsets medlemmer, årsmøte og valgkomité må stille seg er hvorvidt styret besitter riktig kompetanse på individnivå og samlet til å lede en fotballklubb?

Er dette egentlig så viktig?

Ja! Styrets sammensetning er helt avgjørende i arbeidet med å gjenoppbygge Strømsgodset. Det er styret som skal ansette daglig leder. I tillegg skal styret følge opp og utfordre administrasjonen. Et svakt styre vil direkte og indirekte begrense klubbens utvikling og resultater.

Det må handles nå. Ellers blir det krise.

Les også

Henrik Pedersen forlater Strømsgodset: Dette sier partene

Les også

Kommentarfeltene koker: – Strømsgodset blir aldri det samme igjen


Les også

Slik jobber styret nå: – Det blir lange dager


Les også

SIFs styreleder: – Det har kommet fram nye opplysninger